MZT vragen groep: MZT Test Algemeen

Dank voor het invullen van deze test. Het zal je wellicht nog meer inzicht hebben gegeven omtrent het combineren van werk en mantelzorg!

Sluit deze test

Beide antwoorden zijn juist. Mantelzorgers ervaren fysieke klachten zoals klachten aan nek en schouders, heupen en knieën, enkels en voeten. Ervaren een hogere psychosociale belasting: stress, emotionele uitputting, hoofdpijn, migraine, slapeloosheid, rusteloosheid, oververmoeidheid.

18% Van het verzuim wordt door mantelzorg veroorzaakt.

Na flexibele werktijden en/of flexibele roosters volgen thuiswerken en parttime werken . 17% van de mantelzorgers doet een beroep op verlofregelingen. Veelal zijn verlofregelingen geen oplossing voor de langere termijn.

Alle antwoorden zijn juist. Opsporen begint met het bieden van een luisterend oor en aandacht voor signalen die kunnen duiden op mantelzorg. Kunnen (lichamelijke / psychosociale) klachten gerelateerd zijn aan mantelzorg? Zijn er tekenen van overbelasting? Hoe ziet de thuissituatie eruit? Waaruit bestaat het sociale netwerk en ondersteuningsveld? Welke ondersteuning denkt de mantelzorger zelf nodig te hebben? Kunt u deze ondersteuning bieden of kunt u het beste doorverwijzen?

Mantelzorgers hebben het meeste behoefte aan aandacht, begrip en het meedenken met oplossingen.

42% van de mantelzorgers geeft aan dat hun leidinggevende niet op de hoogte is van de mantelzorg die ze bieden. 93% van de leidinggevenden geeft echter aan open te staan voor het gesprek. Als de situatie vervolgens bespreekbaar wordt gemaakt, leidt dat in 86% tot een goed resultaat.

Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk. Het overkomt je, je kiest er niet voor. Het vloeit voort uit de sociale relatie die er al is met de persoon die zorg nodig heeft. Dat maakt het  (vaak) niet mogelijk om te kiezen ermee te stoppen. Dat geeft emotioneel veel druk. 

Mantelzorgers vinden de combinatie van werk en mantelzorg in het algemeen positief; werk geeft hen bijvoorbeeld een prettige afleiding van de zorgtaken.

In totaal 4 miljoen mensen in Nederland verlenen mantelzorg. 83% Van de mantelzorgers heeft betaald werk.