Opdracht

Opdracht

Opdracht voor hbo studenten

 

In de ambitie van Werk&Mantelzorg om de combinatie werk en mantelzorg in Nederland mogelijk te maken zijn HR-professionals belangrijke sleutelpersonen om het thema in de eigen organisatie te agenderen.

Tegen deze achtergrond hebben wij een aantal vragen/opdrachten geformuleerd om toekomstige HR-professionals te prikkelen om een standpunt in te nemen over hun eigen rol/taakopvatting aangaande dit thema. En/of te onderzoeken hoe zij de combinatie werk en mantelzorg zouden agenderen en implementeren in een (toekomstige) organisatie en hoe zij dit zouden aanpakken.

 

> Opdracht rol- en taakopvatting (pdf)

Ga verder
> Kennisdossier