Een langdurige oplossing

Een langdurige oplossing

De partner van Ria heeft terminale kanker. Ria wil heel graag zelf haar partner thuis verzorgen in zijn laatste levensfase. Met haar leidinggevende overlegt zij wat de mogelijkheden zijn voor langdurend zorgverlof. Haar leidinggevende staat hier welwillend tegenover. Samen kijken ze hoe dit het beste ingevuld kan worden. Omdat niet duidelijk is wanneer de partner van Ria zal overlijden, maken ze duidelijke afspraken over het regelmatig contact houden en bespreken van de situatie.

Uitleg langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof is bedoeld om voor langere tijd voor een ernstig zieke of gehandicapte naaste te zorgen. Je werkgever is niet verplicht om je salaris tijdens het verlof door te betalen.

Je kunt per 12 maanden maximaal 6 keer het aantal uren dat je per week werkt, opnemen. Je kunt ook een aaneengesloten periode van maximaal 12 weken de helft van de contracturen werken. In overleg met je werkgever mag je het verlof over maximaal 18 weken verdelen. Je mag ook het aantal uren per week in overleg met je werkgever anders regelen.

Werk je bijvoorbeeld 36 uur per week, dan kun je dus 6 x 36 = 216 uur in 12 maanden opnemen. Dat kan door aaneengesloten 12 weken 18 uur per week op te nemen, of aaneengesloten maximaal 18 weken 12 uur per week. Of anders, maar altijd in overleg met je werkgever.