Een noodoplossing

Een noodoplossing

Ilse, de dochter van Johanna heeft het syndroom van Down. Zij heeft ook een hartafwijking. Als Johanna op haar werk is, krijgt zij een telefoontje van de school van Ilse dat Ilse vanwege hartklachten met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. Johanna stelt snel haar leidinggevende op de hoogte en rept zich naar het ziekenhuis. Als Johanna haar leidinggevende later spreekt, concluderen ze samen dat Johanna de gemiste werktijd als calamiteitenverlof kan beschouwen.

Uitleg calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof is er voor problemen in het privéleven die onmiddellijk opgelost moeten worden. Je werkgever betaalt het salaris in dit geval gewoon door.

Je kunt calamiteitenverlof alleen opnemen bij zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld als de persoon waarvoor je zorgt acuut ondersteuning nodig heeft. Het calamiteitenverlof duurt zo lang als nodig is om de eerste problemen op te lossen. Het verlof duurt een paar uur tot een paar dagen. Je werkgever kan een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof niet weigeren. Je moet het verlof wel zo snel mogelijk bij de werkgever melden. Daarbij moet je aangeven hoe lang het verlof naar verwachting duurt.

Wat is ook mogelijk?

Johanna kan ook een paar uur vrijnemen, of de gemiste tijd later inhalen (thuis of op een andere dag). Let wel op, vrije dagen zijn bedoeld om uit te rusten en weer ‘op te laden’ .