Een tijdelijke oplossing

Een tijdelijke oplossing

Voorbeeld situatie
De vader van Yvonne is aan zijn heup geopereerd en mag naar huis. Hij is nog erg in de war en beroerd van de narcose. De arts schat in dat dit enkele dagen kan duren. Het is beter dat de vader van Yvonne deze dagen niet alleen wordt gelaten. Yvonne is samen met haar zus mantelzorger voor hun vader. Zij regelt met haar zus dat ze allebei hun leidinggevende zullen vragen om 2 dagen zorgverlof om voor hun vader te zorgen. Het toekennen van verlof wordt altijd in overleg met de leidinggevende bepaald en hangt af van de omstandigheden.

Oplossing: Kortdurend zorgverlof

Wat is ook mogelijk?